Strona startowa arrow Książka arrow XV.Do własnego studium
Wokół nas

toczy się Wielki Bój.

Zgłębiaj tajniki Pisma

WALCZ z siłami ciemności

 Czasu jest nie wiele.
Czekając na Jezusa / Wstęp
- Do własnego studium E-mail
XV.Do własnego studium

1. „Czy Bóg mnie miłuje?" Jan 3,16; Rzym. 5,8

2. „Jestem zbyt wielkim grzesznikiem" 1 Tym. 1,15; Hebr. 7,25; Izaj. 1,18

3. „Co mam czynić, aby być zbawiony?" Dz. Ap. 16,31; Efez. 2,8.9

4. „Skąd mogę wiedzieć, że moje grzechy zostały mi przebaczone? 1 Jana 1,9; Przyp. 28,13

5. „Czy mogę mieć pewność, że Bóg mnie przyjął, zaakceptował?" 1 Jana 5,13; 2 Tym. 1,12

6. „Boję się, że nie podołam" Judy 24.25

7. „Nie mogę żyć według wymagań prawdy 1 Kor. 10,13; 2 Kor. 12,8.9; Jan 1,12

8. „Nie jestem wystarczająco dobry" 2 Kor. 8,12

9. „Zaczekam, aż posiądę właściwe odczucia w tej sprawie" Izaj. 48,18; 1 Jan 2,3

10. „Ten krok za dużo by mnie kosztował" Łuk. 18,29.30; 1 Piotra 2,24

11. „Nie mogę opuścić mojego kościoła" Obj. 18,4; Jan 10,26.27; 12,42.43; Mat. 7,22.23

12. „Jeśli będę święcił sabat, to nie zarobię na życie - zginę" Izaj. 65,13.14; Mat. 6,33; Ps. 27,3

13. „Jeśli będę święcił sabat, to utracę pracę" Mat. 16,25.26; 1 Tym. 4,8

14. „Święcenie siódmego dnia i przyjęcie tej nowej nauki jest niewygodne" Mat. 16,24; 10,38

15. „Ludzie wezmą mnie na języki" Jan 17,14; Łuk. 6,22.23; Przyp. 29,25

16. „Przyjaciele mnie wyśmieją" Jan 15,19; Mar. 8,34; Jak. 4,4

17. „Mój mąż (żona), ojciec, matka, brat, siostra, wystąpią przeciwko mnie" Mat. 10,36.37; Łuk. 14,26.27

18. „Mój duchowny i przyjaciele odradzają mi ten krok" 1 Król. 13,1-26; Dz. Ap. 4,19; 5,29

19. „Jeśli zaakceptuję tę naukę, wówczas spowoduję kłopoty i rozłam w domu" Łuk. 12,49-53; 1 Król. 18,17.18

20. „Istnieje coś (alkohol, papierosy, kino, itp.), czego nie mogę pozostawić" Mat. 19,16-22; 6,24; Łuk. 14,33; Mat. 13,45.46

21. „Nie, nie teraz" Przyp. 27,1.2; 2 Kor. 6,2; Hebr. 3,13

22. „Zaczekam na mojego męża (żonę), byśmy mogli uczynić to razem" Ezech. 14,20; 18,20; Rzym. 14,20

23. „Już za późno, za długo czekałem" Ezech. 33,19; Jan 6,37; Rzym. 10,13

24. „Próbowałem kiedyś, boję się, że znowu nie wyjdzie" Dan. 3,17; Rzym. 4,21; 2 Tym. 1,12; Judy 24

25. „Pewne rzeczy nie są dla mnie jasne" Jan 13,7; Dz. Ap. 1,7

  1. „Nie jestem aż taki zły" Jan 3,18; Rzym 3,23; 1 Jana 1,8

  2. „Bóg jest miłością, i tak mnie zbawi" Łuk. 13,3; 2 Piotra 2,4

28. „W kościele jest za dużo hipokrytów" Mat. 7.1; Rzym. 14,12

29. „Mogę utracić pracę" Izaj. 43,2; 51,7; Job 13,14.15

30. „Łączenie się z kościołem nie jest konieczne" Dz. Ap. 2,47; Hebr. 10,25


Nowości
Sondy
Warto pomyśleć ...
drzewo.jpg
„Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań” 2Tym4:3
Gościmy
Aktualnie jest 6 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1765181