"Czuwajcie! Przeciwnik

 wasz, diabeł, jak lew

 ryczący krąży szukając

kogo pożreć"
1Pio 5:8
Czekając na Jezusa / Wstęp
- Mit o diable, wizerunek Szatana E-mail
XI.Mit o diable, wizerunek Szatana

W tym rozdziale przyjrzymy się bliżej Szatanowi. Kto to jest? Skąd pochodzi? Jaką rolę odgrywał w Niebie? Dlaczego został z Nieba wyrzucony? Jakie teraz podjął cele? Co się z nim stanie?


Pamiętam kilka lat temu w regionie mojego rodzinnego miejsca zamieszkania krążyły następujące plotki: „Widzieliśmy Diabła, jego auto pojawia się w piątki wieczorem i soboty wieczorem. Biała limuzyna bez klamek. Przyciemnione Szyby, facet przystojny w kapeluszu. Spod kapelusza wystawały mu rogi. Czai się on na młode dziewczyny.”


Czy tak wygląda Szatan? Czy może raczej jako czarno-czerwona postać z rogami i ogonem. Skąd się wziął Szatan, co On robi na ziemi i dlaczego skazany jest na zagładę? Spróbujmy sprawdzić co na ten temat mówi Pismo Święte.


„Tak mówi Pan Bóg: Byłeś odbiciem doskonałości, pełen mądrości i niezrównanie piękny. (13) Mieszkałeś w Edenie, ogrodzie Bożym; okrywały cię wszelkiego rodzaju szlachetne kamienie: rubin, topaz, diament, tarszisz, onyks, beryl, szafir, karbunkuł, szmaragd, a ze złota wykonano okrętki i oprawy na tobie, przygotowane w dniu twego stworzenia. (14) Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem cię na świętej górze Bożej, chadzałeś pośród błyszczących kamieni. (15) Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. (16) Pod wpływem rozkwitu twego handlu wnętrze twoje napełniło się uciskiem i zgrzeszyłeś, wobec czego zrzuciłem cię z góry Bożej i jako cherub opiekun zniknąłeś spośród błyszczących kamieni. (17) Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twej piękności, zanikła twoja przezorność z powodu twego blasku. Rzuciłem cię na ziemię, wydałem cię królom na widowisko. (18) Mnóstwem twoich przewin, nieuczciwością twego handlu zbezcześciłeś swoją świątynię. Sprawiłem, że ogień wyszedł z twego wnętrza, aby cię pochłonąć, i obróciłem cię w popiół na ziemi na oczach tych wszystkich, którzy na ciebie patrzyli. (19) Wszystkie spośród narodów, które cię znały, zdumiały się nad tobą. Stałeś się dla nich postrachem. Przestałeś istnieć na zawsze”. (Ez 28:12-19)


Szatan to po prostu upadły anioł, w którego sercu zrodziła się pycha, zazdrość i pragnienie bycia Bogiem. Miał w raju wszystko czego zapragnął. Był odbiciem doskonałości. Niezrównanie piękny. Miał wszytko co chciał, jednak jego marzenia przekroczyły wszelkie wyobrażalne granice.


„(7) I nastąpiła walka na niebie: Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem. I wystąpił do walki Smok i jego aniołowie, (8) ale nie przemógł, i już się miejsce dla nich w niebie nie znalazło. (9) I został strącony wielki Smok, Wąż starodawny, który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię, a z nim strąceni zostali jego aniołowie. (10) I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca, bo oskarżyciel braci naszych został strącony, ten, co dniem i nocą oskarża ich przed Bogiem naszym. (11) A oni zwyciężyli dzięki krwi Baranka i dzięki słowu swojego świadectwa i nie umiłowali dusz swych - aż do śmierci. (12) Dlatego radujcie się, niebiosa i ich mieszkańcy! Biada ziemi i morzu - bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu”. (Ap 12:7-12)


W tym fragmencie szatan już nazwany jest Smokiem. Michał – Syn Boży – późniejszy Jezus Chrystus stoczył z nim walkę. Szatan zwiódł połowę aniołów jednak część udało się nawrócić i aż 1/3 razem z nim została zrzucona na ziemię. Bóg nie chciał zabijać szatana, żeby wszyscy inni mieszkańcy wszechświata nie dziwili się, dlaczego tak wielki i miłosierny Bóg dopuścił się uśmiercenia tylu niebiańskich postaci. Bóg pozwolił, żeby szatan działał. Żeby działał źle i tym samym ściągnął na siebie karę unicestwienia.

„(11) Do Szeolu strącony twój przepych i dźwięk twoich harf. Robactwo jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem. (12) Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? (13) Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. (15) Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani! (16) Którzy cię ujrzą, utkwią wzrok w tobie, zastanowią się nad tobą: Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa, (17) który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który swych jeńców nie zwalniał do domu?” (Iz 14:11-17)


Szatan pomimo, że został zrzucony na ziemię miał możliwość udziału w naradach wszechświata oraz przemieszczania się między światami. Zwiódł pierwszych ludzi. Bóg dał ludziom wolną wolę i stwierdził – kto ulegnie Szatanowi zostanie zniszczony razem z nim, kto wytrwa w wierze i posłuszeństwie do końca będzie zbawiony. Po grzechu pierwszych ludzi ludzkość stanęła przed wielkim zadaniem. Stanąć do zawodów, jak to określa Św. Paweł w swoich listach. Kto wytrwa – wygra życie wieczne, kto ulegnie – przegra wszystko. Ale Bóg dał nam nadzieję, zapowiedział, że jego syn przyjdzie i wybawi nas z jarzma szatana. Z miłości swojej dał nam syna jedno rodzonego, który wyparł się Boskości i przyszedł na ziemię pokazać, iż można być przez całe życie czystym i wiernym Bogu. Pokonał śmierć. Umarł na Krzyżu i przez to dał nam zbawienie. Aby kto wierzy w Jezusa miał życie wieczne. Dał nam łaskę zbawienia przez wiarę. Wystarczy wierzyć – wiara ma być odbiciem w życiu człowieka– i to jest droga do wieczności.


„(1) W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia: ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. (2) Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.” (Dn 12:1-2)


Przyjdzie czas, którego oczekujemy, że Jezus powróci i wtedy nastąpi koniec działania Szatańskiej misji. Musimy się przygotować bu przyjście Jezusa będzie poprzedzone zwiedzeniami i uciskiem jakiego dotąd nie było. Czy to już ten czas? Posiadając wiedzę z rozdziału czwartego możesz sam to ocenić.

„(1) Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz od Czeluści i wielki łańcuch w ręce. (2) I pochwycił Smoka, Węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. (3) I wtrącił go do Czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni. A potem ma być na krótki czas uwolniony”. (Ap 20:1-3)

Po przyjściu Jezusa zostaniemy przeniesieni do Nieba, a szatan sam zostanie na tysiąc lat na ziemi, aby przemyśleć swoje czyny. Przez ten czas wszyscy wybrani będą mogli ocenić czy wszystkie decyzje Boga były słuszne. Czy życie tych, którzy zostali skazani na wieczną śmierć wskazywało na to, że na to zasługują.

„(4) I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na (5) A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat się skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie. (6) Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat. (7) A gdy się skończy tysiąc lat, z więzienia swego szatan zostanie zwolniony”. (Ap 20:4-7)

Kto będzie miał udział w pierwszym zmartwychwstaniu dostanie się do Nieba, kto nie zmartwychwstanie przed tysiąc letnim okresem więzienia szatana skazany jest na śmierć. Niestety pod czas tego okresu Szatan nie będzie chciał się nawrócić. Będzie miał plan, aby wraz ze swoim wojskiem i milionami zwiedzionych ludzi uderzyć na miasto Boga, Nową Jerozolimę. Wtedy nastąpi drugie zmartwychwstanie, tych którzy nie byli wierni Bogu...

„(8) I wyjdzie, by omamić narody z czterech narożników ziemi, Goga i Magoga, by ich zgromadzić na bój, a liczba ich jak piasek morski. (9) Wyszli oni na powierzchnię ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane; a zstąpił ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. (10) A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok”. (Ap 20:8-10)

I przegra szatan, pochłonie go wieczny ogień i spali jak trzcinę, po której pozostaje tylko dym.

(11) Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono. (12) I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów. (13) I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów. (14) A Śmierć i Otchłań wrzucono do jeziora ognia. To jest śmierć druga - jezioro ognia. (15) Jeśli się ktoś nie znalazł zapisany w księdze życia, został wrzucony do jeziora ognia. (Ap 20:11-15)

Taką samą śmiercią zginą wszyscy inni, którzy podążali za Szatanem. Ci którzy nie mieli w sercu Boga, którym żyło się dobrze na Ziemi według swojej wiary, według swoich ustaleń. Wszyscy leniwi, którzy nie mieli czasu na studiowanie prawdy, wszyscy, którym się nie chciało. Wszyscy którzy wiedzieli a nie zmienili swojego życia..

Zastanów się teraz po której stronie chcesz być. Zastanów się czy będziesz teraz miał czas, żeby sprawdzić to co tu napisałem, czy jest zgodne z prawdą czy wrócisz do życia codziennego jakie miałeś do tej pory i będziesz dalej podążał na zatracenie? Jezus puka teraz do Twojego serca. Pójdziesz za nim czy za sąsiadami, rodziną i całym swoim otoczeniem? Pamiętaj

„(13) Wchodźcie przez ciasną bramę. Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. (14) Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują”. (Mat 7:13-14)

„(3) A taką śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka: Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie, Boże wszechwładny! Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, o Królu narodów! (4) Któż by się nie bał, o Panie, i Twego imienia nie uczcił? Bo Ty sam jesteś Święty, bo przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą, bo ujawniły się słuszne Twoje wyroki.” (Ap 15:3-4)

Proponuję przyłączyć się do poznawania prawdy, aby mieć możliwość zaśpiewania w życiu wiecznym tego hymnu. Szatan jest bardzo uciążliwy i pomimo, iż człowiek myśli, że jest na dobrej drodze to nie jest tak, że szatan go całkiem zostawia. Zawsze wyszuka sobie szczelinę, którą może dobrać nam się do serca i zwieźć nas na manowce. A pamiętaj, że topi się najczęściej ten, kto uważa że umie pływać i wody się nie boi.

„(43) Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. (44) Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. (45) Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka gorszy, niż był poprzedni. Tak będzie i z tym przewrotnym plemieniem”. (Mat 12:43-45)

Jeśli będziesz już na dobrej drodze i będziesz kroczył za Jezusem – nie waż się z niej zbaczać. Bo jak mówi powyższy fragment jeśli szatan Cię zostawi i będzie na Ciebie czyhał. A jak kiedyś wróci i zobaczy, że Jezus na chwilę opuścił Twe serce tak szatan idzie i bierze z sobą siedmiu innych złych duchów złośliwszych niż on sam i wracają. Wtedy staniesz się gorszy niż kiedykolwiek byłeś. A Duch Święty odwróci się od Ciebie i więcej do Twego serca nie wróci. Ten grzech jest nazywany grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Wtedy, gdy trwasz w grzechu, pielęgnujesz go i nie reagujesz na napomnienia, jakie Bóg Ci zsyła. Cierpliwość Boga w końcu się kończy i zostajesz sam. Na zawsze sam. i zgraja złych demonów, które już Cię mają.

„I nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości”.(2Kor 2:11)

Więc uważaj i nie daj się zwieźć żadnym objawieniom. Bo Jezus powróci na pewno i tylko raz. I wtedy ujrzy go wszelkie oko na ziemi . A Szatan będzie działał i objawiał się pod różnymi postaciami – również Maryi. A co do Ciebie mówi Jezus?:

„(11) Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. (12) Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. (13) Dlatego weźcie na siebie pełną zbroję Bożą, abyście w dzień zły zdołali się przeciwstawić i ostać, zwalczywszy wszystko. (14) Stańcie więc [do walki] przepasawszy biodra wasze prawdą i oblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, (15) a obuwszy nogi w gotowość [głoszenia] dobrej nowiny o pokoju”. (Ef 6:11-15)

„(6) Upokórzcie się więc pod mocną ręką Boga, aby was wywyższył w stosownej chwili. (7) Wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. (8) Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć. (9) Mocni w wierze przeciwstawcie się jemu! Wiecie, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie.”(1Pio 5:6-9)

Aż ciarki mi po plecach przechodzą jak czytam, że „diabeł jak lew ryczący krąży po świecie szukając kogo pożreć”. Twoje życie dotychczas mogło być bez cierpień i ucisków. Sam cierpiałem w swoim życiu wiele. Przeleżałem w szpitalu i miałem 3 operacje. Nic to w porównaniu z cierpieniem duchowym. Jak tęskni się za kimś kogo się kocha i wie się, że ten ktoś nie wróci. Obyś nigdy tak nie tęsknił za Jezusem. Więc przyłącz się dzisiaj do niego i przygotuj się na gorsze czasy.

„(6) Każdy, kto trwa w Nim, nie grzeszy, żaden zaś z tych, którzy grzeszą, nie widział Go ani Go nie poznał. (7) Dzieci, nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy. (8) Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku. Syn Boży objawił się po to, aby zniszczyć dzieła diabła. (9) Każdy, kto narodził się z Boga, nie grzeszy, gdyż trwa w nim nasienie Boże, taki nie może grzeszyć, bo się narodził z Boga”. (1 Jan 3:6-9)

A jeśli masz jeszcze wątpliwości, że Kościół Katolicki jest zwiedziony to czytaj jeszcze raz ten fragment powyższy: „ nie dajcie się zwodzić nikomu; kto postępuje sprawiedliwie, jest sprawiedliwy, tak jak On jest sprawiedliwy”, szukaj sprawiedliwości i Bojaźni Bożej w Kościele powszechnym – ujrzysz na pewno – pozory. „ Kto grzeszy, jest dzieckiem diabła, ponieważ diabeł trwa w grzechu od początku” - zapoznaj się teraz z historią Kościoła i zrozum co do Ciebie mówi Bóg. Więc nie dziw mi się, że Was opuściłem Nie mówię, że nie mogłem być zbawiony i tam – ale po co być w centrum zła?

„Bóg ma swój lud we wszystkich kościołach, także w tych, które dopuściły się duchowego nierządu, a więc wymieszały nauki Boże z pogańskimi. Apeluje jednak, aby wyjść z nich i przyłączyć się do chrześcijan, którzy trzymają się nauk Pisma Świętego: „Ludu mój wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli"(Ap.l8:4).

Nowości
Sondy
Warto pomyśleć ...
zzachod 3.jpg
"Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami sie    bie za mądrych."
Rzym 12:6
Gościmy
Aktualnie jest 8 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1765269