Strona startowa arrow Książka arrow VII. Dlaczego Bóg nie...

 "Czuwajcie! Przeciwnik

 wasz, diabeł, jak lew

 ryczący krąży szukając

kogo pożreć"
1Pio 5:8
Czekając na Jezusa / Wstęp
- Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich próśb? E-mail
VII. Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich próśb
Ostatnio mój znajomy stwierdził: Jedyny Bóg to "pieniądz", mając pieniądz masz wszystko. Spójrzmy co na ten temat mówi pismo święte i dlaczego ludzie dochodzą do takich wniosków.
 
 „(24) Nikt nie może dwóm panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie”. (Ew. Mat 6:24)
 
W powyższym fragmencie napisane jest, że jeśli ktoś uważa, że jest inny Bóg - w tym przypadku „pieniądz”, tzn. że prawdziwym Bogiem gardzi - zapomina o nim, i nie utrzymuje z nim prawdziwych relacji. Jeśli ktoś nie utrzymuje właściwych relacji z Bogiem jest odwrócony do Niego plecami, tzn. nie może poczuć doświadczenia żywego Boga w swoim życiu. Natomiast ten kto ma Boga w sercu i ufa mu powinien oddać mu swoje życie i nie troszczyć się o nic, ponieważ Bóg wie czego potrzebują jego dzieci zanim one o tym pomyślą.
 
     „(25) Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? (26) Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? (27) Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia? (28) A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. (29) A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. (30) Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? (31) Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym będziemy się przyodziewać? (32) Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. (33) Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.(Mat6:25-33)

 Tylko, że ludzie o tym nie wiedzą, bo i skąd mogą wiedzieć jeśli 95% społeczeństwa to katolicy, a Kościół Katolicki tego nie naucza? Byłem przez piętnaście lat ministrantem i przez ten czas nie było niedzieli, żebym nie opuścił Mszy Świętej i kazania to samo dotyczy się religii czy spotkań w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży. Przez pięć lat studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uczestniczyłem czynnie w życiu Duszpasterstwa Akademickiego -  przez ten  czas nie dowiedziałem się tylu rzeczy co z „Pisma Świętego”, które cały czas studiuję. Zachęcam Was do czytania Biblii, zachęcam również do modlitwy, a wtedy Duch Święty da Wam zrozumienie i poznanie prawdziwego Boga.
 
Co więcej Jezus mówi na ten temat?
 
„(9) Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (10) Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. (11) Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? (12) Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? (13) Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. (Łk11:9-13)
 
Wszystko o co prosicie może być wysłuchane jeśli tylko Bóg uzna, że jest to Wam potrzebne i właściwe dla Twojego życia. Nie wszystko bowiem w życiu można mieć, ponieważ są rzeczy, które psują charakter człowieka co powoduje, że człowiek wkracza wtedy na złą drogę. Więc Ojciec nasz jest ostrożny, nie chce nas narazić na różne niebezpieczeństwa czychające w okół więc daje nam tylko to co jest nam potrzebne. Popatrz co Jezus chce Ci powiedzieć w tym fragmencie: "(11) Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża?" - nie ma co porównywać naszych ziemskich rodziców do miłosiernego Boga. Ale jeśli Twój tato czy mama kochają Cię - o ileż bardziej kocha Cię ten co Cię stworzył. Zanim zwrócisz się do niego o cokolwiek wyznaj swoje grzechy i zaproś do serca swego.
 
„ (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (21) Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. (22) Kto ma uszy, niechaj posłyszy”. (Apokalipsa 3:20-22)
 
Zacznij również przestrzegać przykazań, które Bóg dał naszym przodkom na Górze Synaj, ponieważ "jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania." (Mat:20:17) i w innym miejscu Jezus mówi: " (21) Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie. " (Jana 14:21)
 
„(3) Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. (4) Kto mówi: Znam Go, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. (5) Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. (6) Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował. " (1 list Jana 2:3-6)
 
„albowiem miłość względem Boga polega na spełnianiu Jego przykazań, a przykazania Jego nie są ciężkie. " (1 list Jana 5:3)
 
     Jestem pewien, że nie znacie biblijnych przykazań Bożych, ponieważ ja będąc w Kościele katolickim też nie znałem tych prawdziwych tylko te w wersji nauczanej przez Kościół Katolicki, popartych tradycją, a nie wiarą. Przykazania te na przestrzeni dwóch tysięcy nie lat uległy zmianie i pomimo, że Kościół Katolicki uznaje Pismo Święte jako prawdziwe źródło wiary, to naucza przykazań zmodyfikowanych. Kościół Powszechny wyrzucił drugie przykazanie, zmienił czwarte i podzielił dziesiąte na  dwie części tak, żeby w sumie było dziesięć. Więc jak Bóg może słuchać lud, który zmienia Jego prawo? Czy ktokolwiek może zmieniać  dziesięć przykazań? Czy jest ktoś do tego upoważniony? Co mówił Jezus na ten temat?
 
„(18) Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. (19) Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. (20) Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego."(Mat 5:17-13)
 
Więc teraz możesz sobie sam sprawdzić jak brzmi prawdziwe dziesięć przykazań - Księga wyjścia rozdział 20. Lub możesz czytać dalej tą publikację, w której za chwilę będę o tym mówił. I myślę, że to właściwie jest odpowiedź dlaczego Bóg się nami nie interesuje. Zastanów się również czy modlisz się pod właściwy adres, do kogo kierujesz swoje modlitwy –  o tym też będziesz mógł oczytać w następnych rozdziałach.
 

Nowości
Sondy
Warto pomyśleć ...
zzachod 3.jpg
"Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną." Dz.Ap.3:20
Gościmy
Aktualnie jest 12 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1765285