Strona startowa arrow Wstęp arrow Odpowiedz sobie na kilka pytań

 "Czuwajcie! Przeciwnik

 wasz, diabeł, jak lew

 ryczący krąży szukając

kogo pożreć"
1Pio 5:8
Odpowiedz sobie na kilka pytań E-mail
Ksiazka - Wstęp
Poniższe pytania pomogą Ci usystematyzować Twoją wiedzę i podejście do wiary. Istotne jest to, żebyś zapisał sobie swoje odpowiedzi. Weź ołówek i zaznacz odpowiedzi, które w dalszej części publikacji pomogą Ci w wyciąganiu wniosków. Niektóre pytania są bardzo proste i Twoja odpowiedź może Ci się wydawać banalna. Jednakże proszę Cię zapisz odpowiedź, ponieważ studiując to co tu przygotowałem zdziwisz się nie raz do jakich wniosków dojdziesz. Zaznacz w każdym przypadku tylko jedną odpowiedź wg Ciebie najwłaściwszą.

1.Czy wierzysz w Boga?
a)tak
b)nie ( jeśli nie to ten test dalej nie ma sensu )

2.Co powinno być jedynym i zarazem najważniejszym źródłem prawdziwej wiary w Boga dla człowieka?
a)Tradycja
b)Przekazy ustne
c)Różne kościelne publikacje
d)Pismo Święte
e)Nauka rodziców
f)Nauka Duchownych
g)Nauki Papiestwa
h)inne

3.Czy wierzysz, że słowo napisane w Piśmie Świętym było pisane pod natchnieniem Ducha Świętego?
a)tak
b)nie

4.Czy Słowo Boże powinno być na pierwszym miejscu dla każdego człowieka?
a)tak
b)nie

5.Czy to co mówi ksiądz, pastor, biskup, papież, ktokolwiek  jest ważniejsze od tego co mówi Pismo Święte?
a)tak
b)nie

6.Jeśli ktokolwiek opowiada Ci kwestie o tematyce związanej z wiarą, gdzie powinieneś sprawdzić czy się nie myli?
a)Poradzić się duchownych
b)Sprawdzić w Piśmie Świętym
c)Poradzić się rodziców
d)Sprawdzić w dokumentach Kościoła

7.Czy jeśli by się okazało, że tradycja, Twoi najbliżsi włącznie z duchownymi mówią nie prawdę lub przekazują Ci inną wiedzę od tej zawartej w Piśmie Świętym czy byłbyś w stanie ją odrzucić i pójść za Słowem Bożym?
a)tak
b)nie

8.Czy jesteś gotów iść za Chrystusem, za Bogiem, za tym do czego Cię Bóg powołuje?
a)tak
b)nie

9.Czy gdyby tradycja, kościół lub Twoi rodzice znieśli dowolne jedno z 10 Bożych przykazań i tak Cię nauczali czy byłbyś w stanie im zwrócić uwagę i zachowywać również przykazanie odrzucone?
a)tak
b)nie

10.A gdyby okazało się, że zniesienie jednego Bożego przykazania (np.: nie kradnij) uznało 99% członków Twojego kościoła, czy również przestał byś go zachowywać czy dla Ciebie obowiązywało by dalej?
a)obowiązywałoby dalej
b)przestałbym również zachowywać

11.Czy znasz 10 przykazań Bożych danych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj, spisanych Palcem Bożym na kamiennych tablicach?
a)tak
b)nie
c)nie jestem pewien, nigdy nie sprawdzałem ze Słowem Bożym zawartym w Piśmie Świętym.

Już jedenaście pytań za Tobą, mam nadzieję, że zanotowałeś sobie odpowiedzi. Możemy wspólnie przeanalizować odpowiedzi, które wstępnie pokażą czy zasady wiary jakie przestrzegasz są zgodne ze Słowem Bożym. Oczywiście zakładam, że do testu podszedłeś poważnie i odpowiedzi były szczere.

Pytanie numer jeden dotyczy... wiary w Boga. Zakładam, że czytając tą książkę poszukujesz Boga i szukasz odpowiedzi na pytania, które Cię czasem nurtują. Możesz też wziąć do ręki tę pozycję z czystej ciekawości i przeczytać co przygotowałem. I może się okazać, że coś Cię zainteresuje dlatego też dobrze że wypełniłeś ten test.

Pytanie numer dwa mówi o tym, co powinno być źródłem wiary dla człowieka. Przyzwyczajeni jesteśmy do przyswajania twardo całej wiedzy jaką nam przekazują najbliżsi włącznie z duchownymi. Zazwyczaj nie sprawdzamy tego czy to co Oni nam przekazują jest prawdą. Wierzymy w to ślepo. Zauważ, że od najmłodszych lat inni podejmują za Ciebie decyzje. Chrzest bez Twojej świadomości, komunia św. i bierzmowanie bez  Twojej szczerej zgody. Nigdy przez myśl nie przeszło Ci, że Twój kościół mógłby się okazać zwodniczym. Czy czytasz Pismo Święte? Zazwyczaj spotykam się z odpowiedzią „Tak, chociaż nie wiele z tego rozumiem. Dlatego czytam rzadko”.  Dlaczego tak jest? Spróbujemy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Dla mnie logicznie rozumując. Jeśli przyjmiemy, że ludzie są omylni, że w różnych przekazach mogą być opisywane różne interpretacje dotyczące tych samych tematów, to raczej nie możemy polegać na żadnych słownych przekazach, niezależnie kto jest autorem lub kto jest mówcą. Chyba, że przyjmiemy, iż Pismo Święte jest faktycznie spisanym Słowem Bożym pisanym przez ludzi pod natchnieniem Ducha Świętego, i że przez wieki nie uległo zmianie. Proponuję to przyjąć, a w dalszych rozdziałach spróbuję potwierdzić tę tezę faktami. Przynajmniej Kościół Katolicki przyznaje Pismu Świętemu szczególny charakter prawdziwego źródła wiary. Dlatego też Twoja odpowiedź powinna być „d”.

Pytanie numer trzy przekazuje nam to, że jeśli jesteś Chrześcijaninem powinieneś wierzyć, że faktycznie tak jest. Tak jak przyjęliśmy w poprzednim pytaniu. Pismo Święte było spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. To samo potwierdza Kościół Katolicki jak i samo Pismo Swięte.
„(5) bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.(1Tes1:5)

Pytania numer cztery i pięć pytają o to czy Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym powinno być na pierwszym miejscu dla każdego człowieka? Odpowiedź sama się nasuwa. Jeśli wierzymy, że jest to Słowo Boże to oczywiście tak. Podobnie oczywiste jest to, że powinno ono być na pierwszym miejscu przed tym co mówią nam inni zgodnie z tym co mówi nam Pismo Święte, cytuję:
„6 Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. 7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!” (Gal 1:8-9).

„13 Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i [innych] w błąd wprowadzając. 14 Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, 15 które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. 16 Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania3, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - 17 aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.” (2Tym 3:13-17)
Czyli właściwe odpowiedzi to 4 - „tak”. 5 - „nie”.

Pytanie numer sześć: jeśli ktoś nam mówi cokolwiek o wierze, to powinniśmy sprawdzać czy mówi prawdę – sprawdzać oczywiście w Piśmie Świętym. Właściwa odpowiedź to „b”.

Pytania od siedem do dziesięć pytają o to,  czy gdyby się okazało, że Kościół zniósł jedno dowolne przykazanie, albo je zmienił, nauczał może inaczej niż powinien – co zrobiłbyś? W życiu codziennym, może byś tego nawet nie zauważył. Ale po zgłębieniu faktów podejrzewam, że przeciwstawiłbyś się i poszedł za Jezusem, prawda? Odp.: 7 - „a”, 8 - „a”, 9 - „a”, 10 - „a”

Pytanie numer jedenaście – i tu Cię zaskoczę, myślę raczej , że odpowiedziałeś „tak”, że znasz prawdziwe 10 przykazań,  ale mam prawo podejrzewać, że się mylisz. Jedna osoba na tysiąc w Kościele Katolickim zna prawdziwe przykazania, te których Kościół nie zmodyfikował. Może dopiero teraz dotarła do Ciebie informacja, że Kościół Katolicki zmienił przykazania, o tym w dalszych rozdziałach lub jeśli się niecierpliwisz: Księga Wyjścia rozdział dwudziesty.< Poprzedni
Nowości
Sondy
6.Jeśli ktoś opowiada Ci tematy związane z wiarą, gdzie sprawdzić czy się nie myli?
  
5.Czy to co mówi ksiądz, pastor, biskup, papież jest ważniejsze od tego co mówi Pismo Św?
  
4.Czy Słowo Boże powinno być na pierwszym miejscu dla każdego człowieka?
  
3.Czy wierzysz, że słowo napisane w Piśmie Świętym było pisane pod natchnieniem Ducha Świętego?
  
2.Co powinno być jedynym i zarazem najważniejszym źródłem prawdziwej wiary w Boga dla człowieka?
  
1.Czy wierzysz w Boga?
  
7.Jeśli Twoi najbliżsi włącznie z duchownymi nauczaliby inaczej niż Pismo-czy odrzuciłbyś ich nauki?
  
8.Czy jesteś gotów iść za Chrystusem, za Bogiem, za tym do czego Cię Bóg powołuje?
  
9.Czy gdyby kościół zniósł dowolne z 10 Bożych Przykazań zachowywał byś przykazanie dalej?
  
10.Gdyby okazało się, że zniesienie jednego Bożego przykazania uznało 100% członków kościoła?
  
11.Czy znasz 10 przykazań Bożych danych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj?
  
Warto pomyśleć ...
zzachod 1.jpg
 "Starajcie się naprzód o królestwo Boga  i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." Mat 6:33
Gościmy
Aktualnie jest 9 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1610174