Strona startowa arrow Wstęp arrow Kto może zrozumieć to co tu opisałem?
Wokół nas

toczy się Wielki Bój.

Zgłębiaj tajniki Pisma

WALCZ z siłami ciemności

 Czasu jest nie wiele.
Kto może zrozumieć to co tu opisałem? E-mail
Oczywiście nie wszyscy przyjmą i zrozumieją to co tu opisałem. Bóg do Daniela powiedział: „Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych.”(Dn12:4)

Zobaczcie, że sam Daniel do końca nie rozumiał pism: „8) Ja wprawdzie usłyszałem, lecz nie zrozumiałem; powiedziałem więc: Panie, jaki będzie ostateczny koniec tego? (9) On zaś odpowiedział: Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami aż do końca czasu.” (Dn12:8-9)

Powstaje pytanie: kto to wszystko może zrozumieć?: „ (10) Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. (Dn12:10)”.

Czyli zrozumieją Tylko Ci, którzy będą chcieli być Blisko Boga, którzy będą postępować według prawa i będą tej prawdy poszukiwać. Jeżeli chcesz poznać prawdę musisz uwierzyć w Boga Twojego Stworzyciela, odrzucić wszelki grzech i wyrzec się Szatana, przyjąć, że Jezus Chrystus jest jedynym zbawicielem świata  „12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz.Ap4:12).

Więcej! Musisz chcieć poznawać prawdę i przyrzec sobie, że jaka by ona nie była będziesz jej wierny! Nawet jeśli będą z Ciebie szydzić i naśmiewać się czy jeśli wygonią Cię z domu, gdyż jest napisane: „12) Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.”(Hbr. 12:12)

a Jezus sam powiedział: „34) Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. (35) Bo przyszedłem poróżnić syna z jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; (36) i będą nieprzyjaciółmi człowieka jego domownicy. (37) Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. (38) Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien.” (Mt 10:34-38).

Klęknij i wyznaj teraz Bogu wszystkie swoje grzechy i proś o zrozumienie tego co tu jest napisane. Jeśli jest to prawdą niech da Ci Bóg łaskę Ducha Świętego – łaskę zrozumienia. Jeśli miałoby to być kłamstwem niech Bóg Ci błogosławi i pokaże Ci wprost, że jest to kłamstwo „Bądź więc gorliwy i nawróć się! (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. (21) Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem z mym Ojcem na Jego tronie. (22) Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów.” (Ap. 3:19-22)

Trzymasz w tej chwili klucz do zrozumienia Prawdy – czy chcesz go przyjąć? Zależy to od Ciebie. Czy wpuścisz Jezusa do swojego serca? Czy chcesz porzucić stare swoje życie pełne grzechu i zacząć od nowa? Czy chcesz przygotować się na rychły powrót jedynego Twojego Pana, którym jest Jezus Chrystus? Więc do dzieła...


< Poprzedni   Następny >
Nowości
Sondy
6.Jeśli ktoś opowiada Ci tematy związane z wiarą, gdzie sprawdzić czy się nie myli?
  
5.Czy to co mówi ksiądz, pastor, biskup, papież jest ważniejsze od tego co mówi Pismo Św?
  
4.Czy Słowo Boże powinno być na pierwszym miejscu dla każdego człowieka?
  
3.Czy wierzysz, że słowo napisane w Piśmie Świętym było pisane pod natchnieniem Ducha Świętego?
  
2.Co powinno być jedynym i zarazem najważniejszym źródłem prawdziwej wiary w Boga dla człowieka?
  
1.Czy wierzysz w Boga?
  
7.Jeśli Twoi najbliżsi włącznie z duchownymi nauczaliby inaczej niż Pismo-czy odrzuciłbyś ich nauki?
  
8.Czy jesteś gotów iść za Chrystusem, za Bogiem, za tym do czego Cię Bóg powołuje?
  
9.Czy gdyby kościół zniósł dowolne z 10 Bożych Przykazań zachowywał byś przykazanie dalej?
  
10.Gdyby okazało się, że zniesienie jednego Bożego przykazania uznało 100% członków kościoła?
  
11.Czy znasz 10 przykazań Bożych danych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj?
  
Warto pomyśleć ...
gory.jpg
"To mówi Pan: Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi - w tym to mam upodobanie - wyrocznia Pana."
Księga Jeremiasza 9:22-23
Gościmy
Aktualnie jest 11 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1186841