Strona startowa arrow Wstęp arrow Mógłbyś powiedzieć o Piśmie Świętym...
Wokół nas

toczy się Wielki Bój.

Zgłębiaj tajniki Pisma

WALCZ z siłami ciemności

 Czasu jest nie wiele.
Mógłbyś powiedzieć o Piśmie Świętym... E-mail
Pismo Święte napisane zostało ok. 2 tysiące lat temu. Nie do końca wiem przez kogo. Nie mam pewności czy w Piśmie Świętym na przestrzeni wieków nie dokonano zmian. Czy na prawdę autorzy pisząc Biblię byli natchnieni Duchem Świętym?

    Takich pytań czy wątpliwości możesz mieć wiele. Nie pochodzą one jednak z głębi Twojej duszy. Pytania te podsuwa Ci nasz nieustanny towarzysz, któremu zależy na tym abyś nie dążył do czytania Pisma Świętego.  Myślisz, że szatan cieszy się widząc Cię poznającego prawdę Bożą? Takich pytań może podsunąć Ci więcej. Tylko do czego one Cię zaprowadzą? Tylko i wyłącznie na zatracenie. Żaden Chrześcijanin nie ma wątpliwości co do oryginału tekstów zawartych w Piśmie Świętym. Wielu uczonych spędziło swe życie na zgłębianiu czy Pismo Święte jest „Święte”. Jeśli jednak wielu uczonych w Piśmie z wielu różnych kościołów doszło do wniosku, że jest to Pismo napisane przez wybranych przez Boga autorów, którzy byli pod wpływem Ducha Świętego, to nie marnuj czasu na zastanawianie się czy oby na pewno Pismo jest Święte. Sam Bóg wysławia się, że Pismo jest dobre i prowadzi do życia wiecznego.

    Dam Ci gwarancję, że przez ten czas dwóch tysięcy lat Pismo nie uległo zmianie i nie odbiega w niczym od oryginału. W 1939 roku w Qumran odnaleziono zwoje pism, które okazały się najstarszymi odpisami Starego Testamentu. Ich datę szacuje się na w II/III w p.n.e.. Okazało się, że nie ma żadnych różnic między tymi odpisami, a treścią Starego Testamentu, z którego dzisiaj korzystamy. Jeśli więc chcesz zgłębić ten temat – szukaj artykułów dotyczących odkrycia w Qumran.

    Jedynie możemy mieć wątpliwości czy tłumacze, którzy sami decydowali gdzie wstawić znaki interpunkcyjne, nie dokonali jakichś zmian, które mogłyby zachwiać prawdą. Treści starożytne nie posiadały znaków interpunkcyjnych. Dlatego też przydała by się nam znajomość języków, w których Pismo zostało napisane. Jednakże zawsze możemy próbować porównywać dane fragmenty z ich odpowiednikami z innych tłumaczeń. Podam Ci przykład, cytat który zapewne dobrze znasz, a nad którym pewnie nigdy się nie zastanawiałeś. Cytat pochodzi z Ewangelii Łukasza, gdzie podczas ukrzyżowania Jezusa następuje nawrócenie się Łotra wiszącego obok Jezusa na krzyżu. Pismo Święte mówi: „(43) Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.” (Łuk.23:43)

    Analizując ten cytat możemy przestawić dwukropek tak aby uzyskać następujący cytat: „Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci dziś: ze Mną będziesz w raju.” Jaka jest różnica? Z pierwszego kontekstu wynika, że Łotr z Jezusem tego samego dnia będą w raju, jednakże z drugiego kontekstu wynika, że Jezus wtedy dokładnie stwierdził, iż Łotr będzie z Jezusem w raju nie podając dokładnie kiedy to nastąpi. Studiując Pismo Święte dochodzimy do wniosku, że drugi cytat jest prawidłowy, ponieważ z pierwszego wynika iż Jezus po śmierci udał się do Nieba czyli do Raju. Jednak Pismo Święte mówi co innego na ten temat. Że Jezus przez trzy następne dni leżał w grobie i zmartwychwstał dopiero dnia trzeciego, potem ukazał się Marii Magdalenie, z którą zamienił dosłownie dwa zdania: „Jezus rzekł do niej: Mario! A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy: Nauczycielu. (17) Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. (Jan 20:16-17)

    Z treści tego fragmentu wynika, że od dnia śmierci czyli od piątku do niedzieli, kiedy to zmartwychwstał, Jezus nie był jeszcze w Niebie. Dlatego też nie mógł po swojej śmierci, jeszcze tego samego dnia w piątek, być z Łotrem w Raju. I to jest ciekawy, przykład jak należy konsekwentnie studiować Słowo Boże, gdyż w przeciwnym razie możemy zostać zwiedzeni.

    Kwestia ostatnia – jeśli masz do wyboru, sugerować się książkami, które mogą pochodzić od Boga lub od Szatana, które nie są akceptowalne tak powszechnie jak Pismo Święte co wybierzesz? Odpowiedz sobie sam.

< Poprzedni   Następny >
Nowości
Sondy
6.Jeśli ktoś opowiada Ci tematy związane z wiarą, gdzie sprawdzić czy się nie myli?
  
5.Czy to co mówi ksiądz, pastor, biskup, papież jest ważniejsze od tego co mówi Pismo Św?
  
4.Czy Słowo Boże powinno być na pierwszym miejscu dla każdego człowieka?
  
3.Czy wierzysz, że słowo napisane w Piśmie Świętym było pisane pod natchnieniem Ducha Świętego?
  
2.Co powinno być jedynym i zarazem najważniejszym źródłem prawdziwej wiary w Boga dla człowieka?
  
1.Czy wierzysz w Boga?
  
7.Jeśli Twoi najbliżsi włącznie z duchownymi nauczaliby inaczej niż Pismo-czy odrzuciłbyś ich nauki?
  
8.Czy jesteś gotów iść za Chrystusem, za Bogiem, za tym do czego Cię Bóg powołuje?
  
9.Czy gdyby kościół zniósł dowolne z 10 Bożych Przykazań zachowywał byś przykazanie dalej?
  
10.Gdyby okazało się, że zniesienie jednego Bożego przykazania uznało 100% członków kościoła?
  
11.Czy znasz 10 przykazań Bożych danych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj?
  
Warto pomyśleć ...
zzachod 3.jpg
„Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań” 2Tym4:3
Gościmy
Aktualnie jest 4 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1682640