Strona startowa arrow Wstęp arrow Jak czytać tą książkę?

 "Czuwajcie! Przeciwnik

 wasz, diabeł, jak lew

 ryczący krąży szukając

kogo pożreć"
1Pio 5:8
Jak czytać tą książkę? E-mail
Zacznę od tego, iż ta pozycja nie jest zwykłą książką. Raczej traktuję ją jako materiał dowodowy czy też naukowy. Chociaż nic tu nowego nie wymyśliłem ani nie odkryłem czego by świat nie odkrył. Jest to prawda zebrana w jedną publikację, prawda pochodząca z trzech źródeł:  Słowa Prawdy z Pisma Świętego,  faktów zebranych z różnych publikacji stwierdzających  prawdę o Kościele Katolickim, często historycznych, oraz moich własnych przemyśleń. O ile możesz nie zgodzić się z tym co napisałem w swoim imieniu tak nikt nie może zaprzeczyć Słowu Bożemu zaczerpniętemu z Pisma Świętego czy faktom historycznym, które miały miejsce przez dwa tysiąclecia po śmierci Jezusa Chrystusa dotyczące rozwoju Kościoła Katolickiego. Nie powinieneś czytać tej publikacji jednym tchem. Studiuj, tak jak powinieneś studiować Słowo Boże. Wysil się i nie odrzucaj zbyt łatwo tej prawdy, którą chcę Ci przekazać. Znajdź w bibliotece Historię Kościoła Powszechnego i sprawdź czy to co tu opisałem jest prawdą. Otwórz Biblię i porównuj, a wtedy zobaczysz że to wszystko jest Prawdą. Zastanawiaj się nad każdym fragmentem i wyciągaj wnioski. Więcej! Sprawdź czy nie wyrwałem fragmentu z kontekstu aby Cię zwieść. „19) Ducha nie gaście, (20) proroctwa nie lekceważcie! (21) Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1Tes 5:19-20).

Jestem człowiekiem i mogłem się pomylić. A przecież nieomylny jest tylko Bóg, no i jeszcze Papież (jak głosi Kościół Katolicki).  Jak  myślisz – Papież jest omylny czy nieomylny? Otwórz oczy. Jeśli twierdzisz że Papież może się mylić nie możesz być Katolikiem! Grozi Ci ekskomunika! Czyli wyłączenie ze wspólnoty Kościoła  ponieważ od roku 1874 obowiązuje dogmat o nieomylności Papieża.

    Osobiście korzystam z wielu przekładów Pisma Świętego, aby porównywać gdzie Pismo mogło być źle przetłumaczone. Wiele tłumaczeń Pisma daje szerszy obraz na dany temat, chociaż zawsze musisz brać pod uwagę kto jest autorem danego tekstu, kto jest bohaterem, w jakim czasie i gdzie dany tekst powstał. W Internecie dostępna jest strona pod adresem www.biblia.net.pl – gdzie masz do dyspozycji wiele przekładów Pisma Świętego oraz wiele wyjaśnień jak je studiować. Natomiast internetowy przekład Biblii Tysiąclecia znajdziesz pod adresem www.biblia.pl .

    Mam wielu znajomych, którzy swoje wywody odnośnie wiary rozpoczynają od tego, że właśnie przeczytali jakąś książkę i sugerują się tym co tam wyczytali. Nie ma wątpliwości, że jedynie Pismo Święte gromadzi wszystkie informacje na temat wiary, Boga, Syna Bożego, Ducha Świętego, Szatana, Prawa Bożego, czasów ostatecznych, zdrowego odżywiania się, zwiedzeń, które nastąpią, życia po śmierci jak również innych zasad wiary dotyczących wszystkich Chrześcijan. Pismo Święte jest podstawowym źródłem wiary dla wszystkich Chrześcijan. Dlatego jeśli przeczytałeś jakiekolwiek pozycje czy to wielkich autorów, wielkich głów Kościoła, bohaterów wiary czy ludzi nazwanych przez Kościół „Błogosławionymi” – porównaj koniecznie jak na te tematy zapatruje się Pismo Święte. Jeśli dany temat jest sprzeczny z tym co głosi Pismo Święte należy to natychmiast odrzucić nawet jeśli autorem był sam Papież. Jeśli Szatanowi udało się zwieźć samego Świętego Piotra,o czym mówił nam Jezus w Ewangelii Mateusza - „(22) A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. (23) Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie.” (Mat.16:22-23), to o ileż większe prawdopodobieństwo istnieje, że mógł zwieźć Papieża, Biskupów czy dzieci, które były świadkiem objawień w Fatimie czy Medjugorie. Pamiętaj: „7 Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 8 Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy - niech będzie przeklęty! 9 Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą [od nas] otrzymaliście - niech będzie przeklęty!”(Gal1:7-9). Cytaty, które zamieściłem w niniejszej publikacji wybrałem z Biblii Tysiąclecia – czyli z Pisma Świętego posiadającego Imprimatur Kościoła Katolickiego. Imprimatur czyli inaczej pozwolenie do używania w Kościele Katolickim. I teraz zadam pytanie: „jeśli Pismo Święte wprost mówi coś na dany temat, a w rzeczywistości kościół postępuje inaczej co powinieneś zrobić?” Zastanów się – czego oczekuje od Ciebie Jezus Chrystus. Odpowiedz sobie na pytanie – po której stronie jesteś?
< Poprzedni   Następny >
Nowości
Sondy
6.Jeśli ktoś opowiada Ci tematy związane z wiarą, gdzie sprawdzić czy się nie myli?
  
5.Czy to co mówi ksiądz, pastor, biskup, papież jest ważniejsze od tego co mówi Pismo Św?
  
4.Czy Słowo Boże powinno być na pierwszym miejscu dla każdego człowieka?
  
3.Czy wierzysz, że słowo napisane w Piśmie Świętym było pisane pod natchnieniem Ducha Świętego?
  
2.Co powinno być jedynym i zarazem najważniejszym źródłem prawdziwej wiary w Boga dla człowieka?
  
1.Czy wierzysz w Boga?
  
7.Jeśli Twoi najbliżsi włącznie z duchownymi nauczaliby inaczej niż Pismo-czy odrzuciłbyś ich nauki?
  
8.Czy jesteś gotów iść za Chrystusem, za Bogiem, za tym do czego Cię Bóg powołuje?
  
9.Czy gdyby kościół zniósł dowolne z 10 Bożych Przykazań zachowywał byś przykazanie dalej?
  
10.Gdyby okazało się, że zniesienie jednego Bożego przykazania uznało 100% członków kościoła?
  
11.Czy znasz 10 przykazań Bożych danych przez Boga Mojżeszowi na górze Synaj?
  
Warto pomyśleć ...
zzachod 3.jpg
"Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach. Nie gońcie za wielkością, lecz niech was pociąga to, co pokorne. Nie uważajcie sami sie    bie za mądrych."
Rzym 12:6
Gościmy
Aktualnie jest 12 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1700543