Strona startowa arrow Książka arrow XV.Do własnego studium

 "Czuwajcie! Przeciwnik

 wasz, diabeł, jak lew

 ryczący krąży szukając

kogo pożreć"
1Pio 5:8
Czekając na Jezusa / Wstęp
- Do własnego studium E-mail
XV.Do własnego studium

1. „Czy Bóg mnie miłuje?" Jan 3,16; Rzym. 5,8

2. „Jestem zbyt wielkim grzesznikiem" 1 Tym. 1,15; Hebr. 7,25; Izaj. 1,18

3. „Co mam czynić, aby być zbawiony?" Dz. Ap. 16,31; Efez. 2,8.9

4. „Skąd mogę wiedzieć, że moje grzechy zostały mi przebaczone? 1 Jana 1,9; Przyp. 28,13

5. „Czy mogę mieć pewność, że Bóg mnie przyjął, zaakceptował?" 1 Jana 5,13; 2 Tym. 1,12

6. „Boję się, że nie podołam" Judy 24.25

7. „Nie mogę żyć według wymagań prawdy 1 Kor. 10,13; 2 Kor. 12,8.9; Jan 1,12

8. „Nie jestem wystarczająco dobry" 2 Kor. 8,12

9. „Zaczekam, aż posiądę właściwe odczucia w tej sprawie" Izaj. 48,18; 1 Jan 2,3

10. „Ten krok za dużo by mnie kosztował" Łuk. 18,29.30; 1 Piotra 2,24

11. „Nie mogę opuścić mojego kościoła" Obj. 18,4; Jan 10,26.27; 12,42.43; Mat. 7,22.23

12. „Jeśli będę święcił sabat, to nie zarobię na życie - zginę" Izaj. 65,13.14; Mat. 6,33; Ps. 27,3

13. „Jeśli będę święcił sabat, to utracę pracę" Mat. 16,25.26; 1 Tym. 4,8

14. „Święcenie siódmego dnia i przyjęcie tej nowej nauki jest niewygodne" Mat. 16,24; 10,38

15. „Ludzie wezmą mnie na języki" Jan 17,14; Łuk. 6,22.23; Przyp. 29,25

16. „Przyjaciele mnie wyśmieją" Jan 15,19; Mar. 8,34; Jak. 4,4

17. „Mój mąż (żona), ojciec, matka, brat, siostra, wystąpią przeciwko mnie" Mat. 10,36.37; Łuk. 14,26.27

18. „Mój duchowny i przyjaciele odradzają mi ten krok" 1 Król. 13,1-26; Dz. Ap. 4,19; 5,29

19. „Jeśli zaakceptuję tę naukę, wówczas spowoduję kłopoty i rozłam w domu" Łuk. 12,49-53; 1 Król. 18,17.18

20. „Istnieje coś (alkohol, papierosy, kino, itp.), czego nie mogę pozostawić" Mat. 19,16-22; 6,24; Łuk. 14,33; Mat. 13,45.46

21. „Nie, nie teraz" Przyp. 27,1.2; 2 Kor. 6,2; Hebr. 3,13

22. „Zaczekam na mojego męża (żonę), byśmy mogli uczynić to razem" Ezech. 14,20; 18,20; Rzym. 14,20

23. „Już za późno, za długo czekałem" Ezech. 33,19; Jan 6,37; Rzym. 10,13

24. „Próbowałem kiedyś, boję się, że znowu nie wyjdzie" Dan. 3,17; Rzym. 4,21; 2 Tym. 1,12; Judy 24

25. „Pewne rzeczy nie są dla mnie jasne" Jan 13,7; Dz. Ap. 1,7

  1. „Nie jestem aż taki zły" Jan 3,18; Rzym 3,23; 1 Jana 1,8

  2. „Bóg jest miłością, i tak mnie zbawi" Łuk. 13,3; 2 Piotra 2,4

28. „W kościele jest za dużo hipokrytów" Mat. 7.1; Rzym. 14,12

29. „Mogę utracić pracę" Izaj. 43,2; 51,7; Job 13,14.15

30. „Łączenie się z kościołem nie jest konieczne" Dz. Ap. 2,47; Hebr. 10,25


Nowości
Sondy
Warto pomyśleć ...
listek.jpg
"To mówi Pan: Mędrzec niech się nie szczyci swą mądrością, siłacz niech się nie chełpi swą siłą ani bogaty niech się nie przechwala swym bogactwem. Raczej chcąc się chlubić, niech się szczyci tym, że jest roztropny i że Mnie poznaje, iż jestem Jahwe, który okazuje łaskawość, praworządność i sprawiedliwość na ziemi - w tym to mam upodobanie - wyrocznia Pana."
Księga Jeremiasza 9:22-23
Gościmy
Aktualnie jest 3 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1245538