Strona startowa arrow Książka arrow III. Jak studiować Słowo...
Wokół nas

toczy się Wielki Bój.

Zgłębiaj tajniki Pisma

WALCZ z siłami ciemności

 Czasu jest nie wiele.
Czekając na Jezusa / Wstęp
- Jak studiować Słowo Boże E-mail
III. Jak studiować Słowo Boże

    Przyjżyjmy się następującemu fragmentowi z drugiego listu św Pawła do Tymoteusza:

    „(13) Tymczasem ludzie źli i zwodziciele będą się dalej posuwać ku temu, co gorsze, błądząc i /innych/ w błąd wprowadzając. (14) Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, (15) które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. (16) Wszelkie Pismo od Boga natchnione /jest/ i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości - (17) aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”. (2 Tym 3:13-17)

    „Wszelkie  Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości” więc zgłębiaj je i poznaj prawdę. Studiuj je z pokorą ucznia, nie nauczyciela.

    „(19) Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach. (20) To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. (21) Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili /od Boga/ święci ludzie”. (2Pio 1:19-21)

    Jeśli czegoś nie rozumiesz – szukaj fragmentów w innym miejscu Biblii, które Ci pomogą zrozumieć przesłanie. „Żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia.” proś więc Boga o zrozumienie. A Bóg obdarzy Cię łaską zrozumienia.

    „(31) Wtedy powiedział Jezus do Żydów, którzy Mu uwierzyli: Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami (32) i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” (Jan 8:31-32)

    Trwaj w nauce Pana. Nauka ta jest objawiona tylko w Słowie Bożym. Od dzisiaj studiuj codziennie Pismo Święte i wdrażaj je w swoje życie.

    „(24) Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. (25) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (26) Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. (27) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . (28) Gdy Jezus dokończył tych mów, tłumy zdumiewały się Jego nauką. (29) Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak ich uczeni w Piśmie”. (Mat 7:24-29)

    Nikt Cię nie oszuka i nikt Cię nie sprowadzi z dobrej drogi jeśli swój dom, swoją podstawę wiary zbudujesz na Słowie Bożym. Wtedy twoja wiara się nie zawali, przed niczym nie ugnie. Jeśli chcesz być dobrym prawnikiem musisz studiować przez wiele lat prawo. Jeśli chcesz być zbawiony musisz studiować Pismo Święte.

    „(5) Każde słowo Boga w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co Doń się uciekają. (6) Do słów Jego nic nie dodawaj, by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę”. (Prz 30:5-6)

    „(12) Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. (Hbr 4:12)

    Słowo Boże może poruszyć Twoje wnętrze, zmienić je. Nie znam człowieka, który studiując Biblię zmieniłby się na gorsze. Ta księga zmienia pozytywnie każdego bez względu na kraj, z którego pochodzi, kolor skóry, wiek czy wykształcenie.

    „(20) Mówi Ten, który o tym świadczy: Zaiste, przyjdę niebawem. Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22:20)

    Biblii się nie czyta. Biblię się nie studiuję. Wyłącz telewizor, radio, komputer, ugnij swoje kolana i proś Boga o zrozumienie. Bóg zawsze błogosławi szczerym oddanym ludziom.
Nowości
Sondy
Warto pomyśleć ...
kwiatek3.jpg
 "Starajcie się naprzód o królestwo Boga  i o Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane." Mat 6:33
Gościmy
Aktualnie jest 18 gości online
Statystyka
odwiedzających: 1765234